Mười bảy – Nhất Nam Phu

MƯỜI BẢY NHẤT NAM PHU   CP: Cái gì cũng tốt trừ môn toán-vô tình liêu hán nhưng thẳng nam công x ngoài mặt ngoan ngoãn thực tế dục vọng chiếm hữu cao ngút trời-giả heo ăn thịt hổ phúc hắc thụ. Phó Ức Vi x Chu Yến Thần Ngụy-tình địch thành tình nhân. Phó…

[DROP] Lưu Hương

Tên truyện: Lưu Hương (留香) Tác giả: Sở Hàn Y Thanh (楚寒衣青) Thể loại: Hiện đại, lãnh đạm đại mỹ nhân công x nội tâm phong ấn Teddy (thái dẫn đường) thụ, HE. Văn án: Trong con hẻm nọ có một đầu bếp kì quái. Đầu bếp nọ nấu mì với vỏ quýt Bánh trôi…

Tướng công hoàng đế của nông phu

Tên truyện: Tướng công hoàng đế của nông phu Tác giả: Thiên Hạ Thiên Thể loại: chủng điền văn, chủ công, ngọt văn, 1×1, thụ truy công, ôn nhu đầu gỗ công x phẫn trư ăn lão hổ thụ. Nguồn raw: https://jules2210.wordpress.com/ Editor: Dyong chan Tình trạng edit: Đang tiến hành =========================== Văn án: “Đây là…