Thế giới yêu thương trị (nhanh xuyên) – Tọa Hoài

THẾ GIỚI YÊU THƯƠNG TRỊ TÁC GIẢ: TỌA HOÀI Edit: Ngân – Superseme.com Thể loại: chủ công, nhanh xuyên, vạn nhân mê mỹ nhược công x biến thái cường thụ, 1v1 HE. Vì tai nạn, Ly Đường bị hệ thống ép phải khoái xuyên, hơn nữa mỗi một thế giới đều bốc thăm được một…