Thích anh

Tên truyện: Thích anh Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích Nội dung đơn giản: Gặp mặt, thích, nghĩ biện pháp, ở bên nhau…. Nội dung dán mác: Đô thị tình duyên, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, HE. Nội dung then chốt: vai chính: Dương Dực / vai phụ: Lăng Vân, Lăng Ninh. Cái…

Lưu thủy kim triêu

  Tên truyện: Lưu thủy kim triêu Tinh Khiết Thể loại: xuyên việt, cổ trang, chủ công, chủng điền văn, tú tài công x người hầu thụ, trung khuyển tráng thụ, ấm áp, hỗ sủng, 1×1, HE Độ dài: 20 chương chính văn Biên tập: Dyong- chan (chương 1-4), Kogi @Sadaharu (chương 5-20) Tình trạng:…