SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

  Mất khống chế Phế Phu Nhất Chỉ Thể loại:  chủ công, hiện đại, hắc đạo, cường công cường thụ, cao lĩnh chi hoa tô gãy cánh đại lão công × trung khuyển hắc hoá thụ, niên thượng (công lớn hơn thụ 10 tuổi), thụ giam cầm công, HE. Độ dài: 32 chương + 2 …

Xem tiếp

  Tên truyện: Hồ ly báo ân Đại Vĩ Ba Hồ Ly Độ dài: 14 chương Thể loại: chủ công, hiện đại, huyền huyễn, cường công đội lốt nhược công, nhất công lưỡng thụ, HE. Biên tập: Tiểu Thanh Đình VĂN ÁN Chú hồ ly nỗ lực báo ân nhưng vĩnh viễn bị cản trở. …

Xem tiếp

Tên truyện: Lục Tiêu Noãn Dương Thiển Niệm Văn án:           Thể loại 3P Nhất công lưỡng thụ + bạo dưa + hết sức sủng công + hình thức những đoạn kịch ngắn + HE CP: Lục Tiêu X Hạ Dật & Ngụy Tử Tuấn Nội dung truyện viết về công bị bạo dưa kêu …

Xem tiếp