Tướng công hoàng đế của nông phu

Tên truyện: Tướng công hoàng đế của nông phu Tác giả: Thiên Hạ Thiên Thể loại: chủng điền văn, chủ công, ngọt văn, 1×1, thụ truy công, ôn nhu đầu gỗ công x phẫn trư ăn lão hổ thụ. Nguồn raw: https://jules2210.wordpress.com/ Editor: Dyong chan Tình trạng edit: Đang tiến hành =========================== Văn án: “Đây là…

Lưu thủy kim triêu

  Tên truyện: Lưu thủy kim triêu Tinh Khiết Thể loại: xuyên việt, cổ trang, chủ công, chủng điền văn, tú tài công x người hầu thụ, trung khuyển tráng thụ, ấm áp, hỗ sủng, 1×1, HE Độ dài: 20 chương chính văn Biên tập: Dyong- chan (chương 1-4), Kogi @Sadaharu (chương 5-20) Tình trạng:…