Tác tử – Phiên ngoại: Hồ Bằng Cẩu Hữu 3

Thầy giáo giải tán mọi người, quay về dự dạ tiệc vì không thể để cấp trên một mình chống đỡ. Tuần Hữu bị Hồ Vân Bằng nổi giận đùng đùng lôi đi. “Tại sao cậu phải làm vậy?” Hồ Vân Bằng trợn mắt. “Làm gì? Tôi đã làm gì cơ chứ?” Tuần Hữu vùng…

Tác tử – Phiên ngoại: Hồ Bằng Cẩu Hữu 1

Thứ tự của phiên ngoại này ở sau chương 7 chính văn, thời điểm sau khi tiệc rượu kết thúc. Gần đến mười giờ, Tuần Hữu cảm thấy chán nên chào Thẩm Xán một tiếng, quay sang tạm biệt Thẩm Khang Viễn và Quý Quân Húc rồi rời đi trước. “Tài xế nhà tôi có…