SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 8: Mình hạnh phúc lắm Quý Tử Mặc truyền nước biển ba ngày liên tục, suốt ba ngày đều gửi tin nhắn spam Cảnh Hoán ngập mặt. Mỗi sáng luôn là câu “chào cậu” ngay cả khi Cảnh Hoán chưa thức dậy, mỗi tối trước lúc ngủ thì “Chúc ngủ ngon, chụt chụt chụt”, …

Xem tiếp