SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Khi Hạ Giai gặp mặt bạn thân Tô Văn của mình lần nữa, cậu thật sự không nhận ra nổi đối phương. Tô Văn là một Omega tiêu chuẩn, được bạn đời Alpha hợp pháp cưng chiều hết mực, có thể nói cầu gì được nấy, lại còn thêm vài bạn trai Alpha “bị bắt …

Xem tiếp